Domů »Galerie »Výuka

Výuka


»» Rok 2022 / 2023

UČÍME SE PÁDY - 3.ročník
TURNAJ VE VYBÍJENÉ V RADĚJOVĚ.
UKÁZKOVÁ HODINA INFORMATIKY S BALTIKEM
PLETENÍ NÁRÁMKŮ - PČ 5. ROČNÍK
LICHOŽROUTI - NÁVŠTĚVA DIVADLA
PREVENTIVNÍ PROGRAM S POLICII
UKÁZKY PRACÍ NAŠICH ŽÁKŮ
NAVLÉKÁNÍ JEHLY A VÁZÁNÍ UZLŮ - PČ 1. A 2. ROČNÍK
BESEDA O MINERÁLECH
VÝUKOVÝ PROGRAM - ODKUD SE BERE JÍDLO
DIGIHRÁTKY
PLAVECKÁ VÝUKA
PRACUJEME S MATÝSKOVÝM DOPOČÍTADLEM
VÁNOČNÍ PEČENÍ
NĚCO SE CHYSTÁ
SPINKEJ, ŠKOLNÍ ZAHRADO, SPI
BESEDA SE SPISOVATELKOU LUCIÍ HLAVINKOVOU
ANGLIČTINA - 3. A 4. ROČNÍK
NAKUPUJEME S MATÝSKEM - 1. ROČNÍK
SKLÁDÁME SLABIKY - 1. ROČNÍK
PRACOVNÍ ČINNOSTI (5. ROČNÍK)
EXKURZE NA SBĚRNÉM DVOŘE V TVAROŽNÉ LHOTĚ
DIVADLO NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
SVAČINKA NA ZAHRADĚ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

»» Rok 2021 / 2022

VYHODNOCENÍ CELOROČNÍ HRY
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022
VYHODNOCENÍ CELOROČNÍ HRY
OSLAVA 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ BUDOVY
WORKSHOP PRO ŽÁKY V ZŠ M. KUDEŘÍKOVÉ STRÁŽNICE
ŠKOLNÍ VÝLET
NOC VE ŠKOLE
ŠKOLA KOUZEL
PRAKTICKÁ ČÁST DOPRAVNÍ VÝCHOVY VE VESELÍ NAD MORAVOU
DVA ROKY PRÁZDNIN - DIVADLO POLÁRKA
JEDNODENNÍ PROJEKT S VEVERKOU ZRZEČKOU
KOLEDOVÁNÍ
KOLEDOVÁNÍ ŠKOLKY
SLOVANSKÁ EPOPEJ V PUZZLU
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
NĚCO SE CHYSTÁ...
NAŠE PRODUKTY
VÁNOČNÍ (NE)PEČENÍ
VÁNOČNÍ PEČENÍ
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
TONDA OBAL NA CESTÁCH
PLAVECKÝ VÝCVIK
PROJEKT 72 HODIN- SPINKEJ, ŠKOLNÍ ZAHRADO, SPI
SBĚR ÚRODY ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY
NAŠI PRVŇÁČCI
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

»» Rok 2016 / 2017

VELKÁ PŘESTÁVKÁÁÁÁ
O PŘESTÁVCE NA ZAHRADĚ
UČÍME SE SLOVNÍ DRUHY-2. ročník
PODVODNÍ SVĚT
JARNÍ BYLINKOBRANÍ
RADOST, STAROST I UŽITEK ŠKOLNÍ ZAHRADY
FINANČNÍ GRAMOTNOST
BOSOU NOHOU NA ZAHRADĚ
VÝUKA V PŘÍRODĚ-2. ročník
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
VÝZDOBA V TRUHLÍCÍCH
NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
JARO V NAŠÍ ŠKOLE
Čas - 5.ročník
DEN UČITELŮ V KNIHOVNĚ
RECITAČNÍ SOUTĚŽ MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL
VIDA Brno
ČaS - 5.ročník
ČJ-2. ročník
ČaS - 3. ročník
PČ - 3., 4., 5. ročník
ČaS - 3.ročník
LYŽOVÁNÍ A BOBOVÁNÍ NA FILIPOVĚ
HRÁTKY NA SNĚHU - TV 1. A 2. ROČNÍK
ZKUS TO ZDRAVĚ
VÁNOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ
JAK TRÁVÍME ČAS O PŘESTÁVCE
PROJEKT-VÁNOČNÍ PEČENÍ
PODZIMNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
ČTENÁŘSKÁ DÍLNIČKA-2. ročník
POPIS ZVÍŘETE - ČJ 3,.ročník
DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TEORETICKÁ ČÁST
KNĚŽDUBSKÝ POHÁR
PODZIMNÍ RYTÍ ZÁHONKŮ - PČ 3., 4. A 5.ROČNÍK
M- 2. ročník
SBĚR BYLINEK - PČ 3. + 4. + 5.ROČNÍK
ANGLICKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK
PŘILETĚLA K NÁM SVĚTLUŠKA

»» Rok 2015 / 2016

HURÁÁÁÁ PRÁZDNINY
VÝLET 3. + 5.ROČNÍK
DIVADLO PRO ŠKOLY HRADEC KRÁLOVÉ
BYLINKOVÉ DOPOLEDNE
ČTEME S RADOSTÍ PO CELÝ ROK
UČÍME SE NAVZÁJEM - EKOSYSTÉMY, ČAS – 4.ROČNÍK
KUP - 3. - 5. ročník
KUP - 5. ročník
KUP - 3. - 5. ročník
VERNISÁŽ "Ztracená řeka Morava"
ČTENÍ PRO DĚTI Z MŠ
KUP - 3. a 4. ročník
PRVNÍ VÝUKA VE VENKOVNÍ UČEBNĚ
M- 1. ročník
KUP-1. a 2. ročník
O PŘESTÁVCE- 1. ročník
NAŠE ÚRODA
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
O PŘESTÁVCE-1. ročník
PASOVÁNÍ DO ŘAD ČTENÁŘŮ
O PŘESTÁVCE- 1. ročník
PRVNÍ ÚRODA ZAHRADY
VOLNÉ PSANÍ
ČÁP
KUP - 5. ročník
KUP 3. - 5. ROČNÍK
KUP 4,5. ROČNÍK
PAŠIJOVÝ TÝDEN
O PŘESTÁVCE- 1. ročník
ROZJÍMÁNÍ NAD KNIHOU
STROM POD LUPOU
ČAJ
PLESOVÁ SEZÓNA
ČJ- 1. ročník
M- 1. ročník
ČaS-1. ročník
VYCHÁZKA DO ZIMNÍ PŘÍRODY
BRUSLENÍ
ZÁPIS ŽÁKŮ
HRÁTKY NA SNĚHU
ČaS-1. ročník
VÁNOČNÍ OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE
O PŘESTÁVCE
VÁNOČNÍ A MIKULÁŠSKÁ VÝZDOBA
ČJ- 1. ročník
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY
KURZ PRVNÍ POMOCI
PRÁCE LIDÍ NA PODZIM
BESEDA V KNIHOVNĚ
KUP - 4. a 5. ročník
M- 1. ročník
SÁZENÍ TŘEŠNÍ
O PŘESTÁVCE-1. ročník
ZPÍVÁME SI PRO RADOST
KUP - 1.+2. ročník
ČJ- 1. ročník
KUP - 3. ročník
KUP - 4. ročník
KUP - 4. ročník
KUP- 5. ročník
KUP - 5. ročník
O PŘESTÁVCE- 1. ročník
ČaS- 1. ročník
KUP- 1. a 2. ročník
KUP- 1. a 2. ročník
KUP-3. ročník
KUP- 4. ročník
KUP- 5. ročník
KUP- 5. ročník
KUP- 3.ročník
KUP- 3. ročník
KUP- 4. ročník
ČJ- 1. ročník
AJ- 3.ročník
MA - 2. a 4.ročník
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ ŠKOLNÍCH MAZLÍČKŮ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015-2016

»» Rok 2014 / 2015

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - 2015
VÝTVARNÉ DÍLNY
PLETÍ NA ZAHRADĚ
DRAVCI
PRVŇÁČCI O PŘESTÁVCE
ČLOVĚK A SVĚT-1. ročník
PLEJEME ZÁHONKY - 3. a 5.ročník
TĚLOCVIK - 1. a 2. ročník
O PŘESTÁVCE NA TŘEŠNÍCH
ČESKÝ JAZYK-1. ročník
TĚLOCVIK - 1. a 2. ročník
PRÁCE NA ZÁHONKU - 1. ročník
TONDA OBAL NA CESTÁCH
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
BYLINKY NAŠÍ KRAJINKY
DEN ZEMĚ - EXKURZE V TESPŘE HODONÍN
UKLIĎME ČESKO- UKLIĎME SI KOLEM SEBE
ČaS- 5. ročník
VELIKONOČNÍ PROJEKT
VELIKONOČNÍ PROJEKTOVÁ VÝUKA- 1. ročník
EXKURZE DO DIGIPLANETÁRIA BRNO
PRVŇÁČCI O PŘESTÁVCE
EKOSOUTĚŽ - UŽ VÍM, PROČ TŘÍDÍM ODPAD
MATEMATICKÝ CVRČEK A KLOKÁNEK
POZOROVÁNÍ ZATMĚNÍ SLUNCE
HONZÍK PŘI VÝUCE ČJ
VESELÉ ZOUBKY
VÝTVARNÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
NÁŠ MAZLÍČEK - KULIČKA
III. TVAROŽNOLHOTSKÁ OLYMPIÁDA
POVÍDÁNÍ - ROZJÍMÁNÍ NAD KNIHOU
NAŠE PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
ČTEME
MA- 3. ročník
HUDEBNĚ-VÝCHOVNÝ KONCERT
AJ- 3. ročník
KDO BYL JEŽÍŠEK? - projekt- 1. ročník
ZIMNÍ VÝZDOBA-1. ročník
ČaS - 1. ročník
ČaS- 1. ročník
BESEDA V KNIHOVNĚ
MA- 3. ročník
TEMATICKÉ CVIČENÍ V PŘÍRODĚ
ČaS- 3.ročník
NAŠI PORVŇÁČCI

»» Rok 2013 / 2014

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
ZALÉVÁNÍ STROMKŮ A KEŘŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
SOKOLNICKÁ SHOW
MUZIKOTERAPIE
ČaS - 1. ročník
ČJ - 1. ročník
JEREMY VE ŠKOLE
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
KUP 4. a 5. ročník
SOUTĚŽ VE SBĚRU ELEKTROODPADU A HLINÍKU
DEN ZEMĚ
PREVENTIVNÍ PROGRAM POLICIE ČR
JEDNODENNÍ PROJEKT - VELIKONOCE
II.TVAROŽNOLHOTSKÁ OLYMPIÁDA
DEN UČITELŮ
POVÍDÁNÍ NAD KNIHOU - 4.a 5.ročník
POMÁHÁME PŘÍRODĚ - POMÁHÁME SOBĚ
MA - 1. ročník
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
PRVNÍ VYSVĚDČENÍ
UŽ HEZKY PÍŠEME
ČaS-5. ročník
HUDEBNĚ-VÝCHOVNÝ KONCERT
PŘIKRMOVÁNÍ PTÁČKŮ V LEDNU
STRAŠILKY
KUP - 4. a 5. ročník
Dopravní výchova - 4. a 5.ročník
environmentální přednáška "Korálové útesy"
příprava na jarmark VII.
KUP - 4. + 5. ročník
Planetárium Brno
1. ročník- ČESKÝ JAZYK
DOKONČENÍ PROJEKTU OVOCNÝ DEN
OVOCNÝ DEN
KUP - DÝŇOVÁ STRAŠIDLA
KUP-kašírování
PROJEKTOVÝ DEN- "ŠKOLNÍ MAZLÍČEK"
ČESKÝ JAZYK -1. ročník
DOPRAVNÍ VÝUKA
Člověk a svět - 5.ročník
Člověk a svět - 4.ročník

»» Rok 2012 / 2013

ČTENÍ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
ÚKLID, PŘÍPRAVY,...
DEN S MAZLÍČKY
MALÍ ILUSTRÁTOŘI- 1.ročník
Nová Lhota - ekologická výchova - výstupy
Nová Lhota - ekologická výchova - středa
Nová Lhota - ekologická výchova - úterý
Přírodověda - 5.ročník
Nová Lhota - ekologická výchova - pondělí
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Česko mýma očima
SPOLEČNÉ DÍLKO-1. ročník
OPAKUJEME HRAVĚ-1. ročník
VV+Pč 4.+5.roč.
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
SPOLEČNÉ DÍLKO PRVÁČKŮ
1.+2. ročník - VV
1.+2.+3. ročník - Pč
Příšerky z krabiček - VV
DOPRAVNÍ VÝUKA VE ŠKOLE
NÁVŠTĚVA ZE SEDMI STÁTŮ
PRVNÍ "VELKÉ" ČTENÍ NAŠICH PRVÁČKŮ
Vycházka za kůzlátky
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
CO DO POPELNICE NEPATŘÍ
HLINOŤAPKÁNÍ
BESEDA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
NAŠI PÁŤÁCI
VV+Pč 4.+5.roč.
plavání 2. + 3. ročník
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
VV 1. a 2. ročník
VV 1. a 2. ročník
VV 1. a 2. ročník
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
5.ročník - angličtina
2.+3.ročník-plavání
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
VV 1.+2. ročník
VV+Pč 4.+5.roč.
VV+Pč 4.+5.roč.
4.+5.ročník
2.+3.ročník
4. a 5.ročník - vysvědčení
4.ročník - přírodověda
PRVNÍ VYSVĚDČENÍ NAŠICH PRVÁČKŮ
5.ročník - angličtina
TV-2.+3.ročník
VV+Pč 3.+4.+5.roč.
1. ročník - matematika
3.ročník - angličtina
4. a 5.ročník - literární výchova
5.ročník - přírodověda
Informatika-3. ročník
Informatika-5.ročník
PČ 1.+2.+3. ročník
4.ročník - přírodověda
4. a 5.ročník - angličtina
4.ročník - přírodověda
4.+5.ročník-Vv + Pč
1.+2.+3.ročník-tělesná výchova
2.+3.ročník-prvouka
2.+3.ročník-matematika
1. ročník - matematika
1. ročník - český jazyk
Strašila nás strašilka, ale nevystrašila...

CO NÁS ČEKÁ?

Určitě něco chystáme, ale ještě to není hotovo.