Domů »Kroužky »Literárně-dramatický

Literárně-dramatický

Lektorka zájmového kroužku: Mgr. Marie Supová

Termín: čtvrtek

Co nás čeká: nácvik divadelního představení

             zlepšení vyslovnosti

             ztráta ostychu

             hry, soutěže,...

___________________________________________________

ZAČÍNÁME

Ve čtvrtek 3. října 2019.

Přihlášky k vyzvednutí u Mgr. Marie Supové.

 

 

CO NÁS ČEKÁ?

18. 09. ~ 1. společná schůzka rodičů
-účast nutná!
19. 09. ~ Pochodové cvičení
do okolní přírody.