Domů »Škola »Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. je ve škole zřízeno ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (dále ŠPP).

ŠPP  poskytuje:

 • podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podporu nadaných a mimořádně nadaných žákům,
 • podporu žákům s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,
 • podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,
 • spolupráci se zákonnými zástupci,
 • spolupráci s jinými školskými zařízeními,
 • metodickou podpora učitelům,
 • tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivního programu,
 • prevencí rizikového chování a školní neúspěšnosti,
 • včasnou intervenci při problémech žáků.

Poradenskými pracovníky školy jsou:

 • vedoucí koordinátor ŠPP

Mgr. Helena Handlová, ředitelka školy

 • školní metodik prevence

Mgr. Miroslava Eliašová

 • výchovný poradce

Mgr. Helena Handlová

 • učitelka zaměřená na speciální pedagogiku (odborná podpora)

Mgr. Monika Kolaciová

 

Konzultační hodiny ŠPP:

Konzultačním dnem je středa 1315 – 1415 hod.

e- mail: skola@tvarozna-lhota. cz

telefon: 725 975 940

 

CO NÁS ČEKÁ?

Určitě něco chystáme, ale ještě to není hotovo.