Domů »Třídy »II. třída (2. a 3. ročník)

II. třída (2. a 3. ročník)

2021- 2022

II. třída (2. a 3. ročník)

třídní učitelka Mgr. Monika Kolaciová

foto: II. třída (2. a 3. ročník)

 

Rozvrh hodin

2. ročník

Počet žáků: 4

 

1.

2.

3.

4.

5.

pondělí

ČJ

ČJ-LV,PS

M VV VV

úterý

M ČJ TV  

středa

ČJ ČJ-LV,PS ČaS M  

čtvrtek

M ČJ TV AJ ČaS

pátek

M ČJ ČJ-LV,PS HV  

 

3. ročník

Počet žáků: 4 

 

1.

2.

3.

4.

5.

pondělí

ČJ ČJ M AJ HV

úterý

M ČJ TV AJ ČaS

středa

ČJ ČJ-LV,PS ČaS M M

čtvrtek

M ČJ TV AJ ČaS

pátek

M ČJ ČJ-LV,PS

VV

Čas přestávek a vyučovacích hodin

Přestávky:

745 - 800 845-  855 940- 1000 1045 -  1055 1140- 1150 1235- 1245 1330-1340

 

 

Výuka:

1.VH 2.VH 3.VH 4.VH 5.VH 6.VH

800-

845

855-

940

1000-

1045

1055-

1140

1150-

1235

1245-

1330

 

2.ROČNÍK

on-line cvičení - procvičování matematiky i českého jazyk pro 2. i 3. ročník

Český jazyk - ŠKOLÁKOV, párové souhlásky, slovní druhy, slovní druhy2,  

Matematika - ŠKOLÁKOV, násobilka 2, 3, 4, 5

Matýskova matematika - videa k PS - 4.díl, 5.díl, 6.díl

ČaS - procvičování určování času

3.ROČNÍK

M - násobení 2-5, 6-10, zaokrouhlování, dělení se zbytkem, dělení se zbytkem2, násobení a dělení mimo obor násobilky,

ČJ - vyjmenovaná slova po Z, po B, po L, po M, po P, po S, po V, opakování - 1, 2, 3

Slovní druhy

Kategorie podstatných jmen - 1, 2

AJ - škola s nadhledem

AJ - School song

 

 

 

 

 

CO NÁS ČEKÁ?

01. 07. - 31. 08. ~ Prázdniny
s odpočinkem, sluníčkem, koupáním, tábořením,...