II. třída (2. a 3. ročník)

Školní rok 2023- 2024

třídní učitelka Mgr. Monika Kolaciová

počet žáků: 13

foto: II. třída, 2. a 3. ročník

Rozvrh hodin

2. ročník
Počet žáků: 2

1.

2.

3.

4.

5.

pondělí

ČJ ČJ ČaS M

úterý

M ČJ-L,P HV TV

středa

M ČJ ČaS AJ

čtvrtek

M ČJ-L,P TV ČJ

pátek

ČJ VV VV M ČJ-L,P

Mgr. Eliašová

Mgr. Kolaciová

Mgr. Veselá

3. ročník
Počet žáků: 12

1.

2.

3.

4.

5.

pondělí

ČJ ČJ AJ
M ČaS

úterý

M ČJ AJ TV ČaS

středa

M ČJ M
ČJ-L,P VV

čtvrtek

M AJ TV ČJ ČaS

pátek

ČJ HV M ČJ-L,P

Mgr. Kolaciová

Mgr. Eliašová

Mgr. Veselá

Čas přestávek a vyučovacích hodin

Přestávky:

745 – 800 845 – 855 940 – 1000 1045 – 1055 1140 – 1150 1235 – 1245 1330 – 1340

Výuka:

1.VH 2.VH 3.VH 4.VH 5.VH
800 845 855 – 940 1000 – 1045 1055 – 1140 1150 – 1235

Online cvičení – 2. ročník

MATEMATIKA:

ČESKÝ JAZYK:

ANGLIČTINA:

Online cvičení – 3. ročník

MATEMATIKA:

ČESKÝ JAZYK:

ANGLIČTINA:

ČTENÍ: