III. třída (4. a 5. ročník)

Školní rok 2023- 2024

třídní učitelka Mgr. Hana Veselá

počet žáků: 8

foto: III. třída, 4. a 5. ročník

Rozvrh hodin

4. ročník
Počet žáků: 3

1.

2.

3.

4.

5.

pondělí

ČJ M ČaS AJ

úterý

ČJ ČJ-L,P M TV INF

středa

M ČJ ČJ ČaS HV

čtvrtek

M ČaS TV ČJ AJ

pátek

M AJ VV ČaS ČJ-L,P

Mgr. Kolaciová

Mgr. Eliašová

Mgr. Veselá

5. ročník
Počet žáků: 4

1.

2.

3.

4.

5.

pondělí

ČJ M ČaS AJ

úterý

ČJ ČJ-L,P M TV INF

středa

M ČJ ČJ ČaS HV

čtvrtek

M ČaS TV ČJ AJ

pátek

M AJ VV ČaS ČJ-L,P

Mgr. Kolaciová

Mgr. Eliašová

Mgr. Veselá

Čas přestávek a vyučovacích hodin

Přestávky:

745 – 800 845 – 855 940 – 1000 1045 – 1055 1140 – 1150 1235 – 1245 1330 – 1340

Výuka:

1.VH 2.VH 3.VH 4.VH 5.VH 6.VH
800 845 855 – 940 1000 – 1045 1055 – 1140 1150 – 1235 1245 – 1330

Online cvičení – 4. ročník

MATEMATIKA:

ČESKÝ JAZYK:

ANGLIČTINA:

HUDEBNÍ VÝCHOVA:

Online cvičení – 5. ročník

MATEMATIKA:

ČESKÝ JAZYK:

ANGLIČTINA:

HUDEBNÍ VÝCHOVA: