Zveřejňování

Název školy

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice.

Důvod a způsob založení

Školský zákon č. 561/2004 Sb. (§ 44, § 111)

Organizační struktura

Základní škola a školní družina.

IČO a DIČ

IČO: 72554304

DIČ: nejsme plátci DPH

Bankovní spojení

Číslo účtu ZŠ: 297 800 83 49/0800

Číslo účtu FKSP: 107-297 800 83 49/0800

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

oficiální

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

oficiální

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice

Úřední hodiny

V měsících leden – červen a září – prosinec, a to v pondělí a středu od 1315 hod. do 1415 hod.

Telefonní kontakt

ředitelna: (+420) 725 975 940

sborovna:  (+420) 725 975 943

Adresa internetové stránky 

Adresa e-podatelny

ID datové schránky: frt9t3

Žádosti o informace a opravné prostředky

Informace lze požádat v kanceláři ředitelky školy v úředních hodinách nebo pomocí datové schránky.

Předpisy

Úhrady za poskytování informací