Stravování

Aktuální jídelníček

Stravování

Stravování žáků a zaměstnanců školy zabezpečuje jídelna MŠ Tvarožná Lhota, p. o.

Vedoucí stravování: Gabriela Čajková

Kontakt: mobil: +420 725 975 941

e-mail: jidelna@tvarozna-lhota.cz

Platba stravného

Stravné se hradí předem první týden v měsíci, a to hotově u vedoucí školní jídelny nebo povolením k inkasu z bankovního účtu.

Odhlášení stravy

V době nepřítomnosti žáka není možné odebírat státem dotovanou stravu. Při plánované nepřítomnosti žáka se strava odhlašuje den předem do 13,00 hodin.

V případě náhlého onemocnění lze stravu odhlásit do 8,00 hodin.  Po ukončení nemoci je nutné stravu opět přihlásit. Odhlašování a přihlašování lze provádět osobně, telefonicky nebo e- mailem.

Pouze první den nepřítomnosti žáka lze oběd vydat do jídlonosiče. Pokud zákonný zástupce dítě neodhlásí, od druhého dne se mu automaticky započítává plná cena stravného. Za neodebranou stravu se neposkytuje náhrada.

Cena stravného

Dle aktuálního řádu školní jídelny MŠ.

Co nás v nejbližší době čeká

duben, 2024

Nejnovější fotogalerie

Nejnovější video na našem Youtube