Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 696 62 Strážnice, se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek www.skolatvaroznalhota.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/2102 (1).
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.skolatvaroznalhota.cz.
Webová prezentace základní školy je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovala přístupnosti metodik Blind friendly web, WCAG 2.1 a vyhlášky č. 99/2019 Sb.
Pro prezentaci všech informací v této webové prezentaci je použit značkovací jazyk HTML, spolu s CSS předpisy stylů, což umožňuje kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost pak dovoluje informace zobrazit, respektive prezentovat na všech existujících zařízeních.
Pro vypnutí stylů nebo změnu velikosti písma použijte prosím standartní nástroje, které nabízí Váš prohlížeč.
Stav souladu
Webové stránka www.skolatvaroznalhot.cz je částečně v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).
Přístupnost obsahu
Některé informace jsou zde uvedeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný např. prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.
V případech, kdy je vyžadována ze strany uživatele úprava dokumentu, je dokument ve formátu RTF. Takový soubor zobrazíte a můžete editovat ve většině běžně používaných textových editorů.
V některých případech může být dokument zveřejněn ve formátu aplikací Microsoft Office. To jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Pro zobrazení jejich obsahu je třeba mít nainstalované jejich prohlížeče. Zdarma je můžete prohlížet např. v programech z balíku LibreOffice. Některé soubory mohou být upraveny kompresním programem do formátu ZIP. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. Vprostředí internetu je kdispozici mnoho programů dostupných zdarma, které lze k tomuto účelu využít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu správce webu vitezslav.jaros@idex.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoliv obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace
(v případě obsahových záležitostí pište na adresu skola@tvarozna-lhota.cz).
Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Co nás v nejbližší době čeká

duben, 2024

Nejnovější fotografie v galerii

Nejnovější video z našeho Youtube