foto vchodu do ZŠ

Preventivní program pro žáky 1. – 3. ročníku

V pondělí 23. 10. 2023 se uskuteční preventivní program s názvem O Popelce, který bude zaměřen na kamarádství a upevňování pozitivních vztahů ve třídě. Žáci budou hravou formou seznámeni i se slovem „šikana“. Upevní se výrok naší školy: „Co nechceš, aby ti dělali druzí, nedělej nikomu ty sám.“