Velikonoce v ranní družině

V ranní družině to začíná vonět Velikonocemi.

Speciální den-Den dvojčat

Dnes (25. 3.) to v naší škole vypadalo, jako když je Tvarožná Lhota obcí s největším výskytem dvojčat na Moravě. To ale byla jenom naše březnová výzva, které se žáci opět chopili naprosto báječně.

Den otevřených dveří při výuce

Ve čtvrtek 21. 03. 2024 měla široká veřejnost možnost nahlédnout do výuky naší školy.

Turnaj ve vybíjené s Radějovem

Čtvrtek (14. 3.) patřil sportu a přátelství. Naše škola odehrála přátelský turnaj ve vybíjené se základní školou z Radějova. Tento rok byli lepší žáci právě z Radějova, a proto si opět odvezli putovní poháry v mladší i starší kategorii. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další rok.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024- 2025

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024 – 2025 se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 v Základní škole ve Tvarožné Lhotě.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s řádným odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Vezměte s sebou vyplněný formulář žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje- li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí být doloženo oprávnění dítě zastupovat.

V případě žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce doloží žádost o odklad, doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

Přednáška o včelách a ukázka jarního střihu ovocných stromů

Velmi zdařilá přednáška o včelkách i ukázka jarního střihu ovocných stromů a keřů na naší školní zahradě nás všechny obohatila o nové poznatky. Děkujeme  Radku Boturovi, že si vyčlenil čas a přijel za námi do školy.