Velikonoce v ranní družině

V ranní družině to začíná vonět Velikonocemi.

Speciální den-Den dvojčat

Dnes (25. 3.) to v naší škole vypadalo, jako když je Tvarožná Lhota obcí s největším výskytem dvojčat na Moravě. To ale byla jenom naše březnová výzva, které se žáci opět chopili naprosto báječně.

Den otevřených dveří při výuce

Ve čtvrtek 21. 03. 2024 měla široká veřejnost možnost nahlédnout do výuky naší školy.

Turnaj ve vybíjené s Radějovem

Čtvrtek (14. 3.) patřil sportu a přátelství. Naše škola odehrála přátelský turnaj ve vybíjené se základní školou z Radějova. Tento rok byli lepší žáci právě z Radějova, a proto si opět odvezli putovní poháry v mladší i starší kategorii. Vítězům gratulujeme a těšíme se na další rok.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024- 2025

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024 – 2025 se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 v Základní škole ve Tvarožné Lhotě.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s řádným odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Vezměte s sebou vyplněný formulář žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje- li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí být doloženo oprávnění dítě zastupovat.

V případě žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce doloží žádost o odklad, doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

Přednáška o včelách a ukázka jarního střihu ovocných stromů

Velmi zdařilá přednáška o včelkách i ukázka jarního střihu ovocných stromů a keřů na naší školní zahradě nás všechny obohatila o nové poznatky. Děkujeme  Radku Boturovi, že si vyčlenil čas a přijel za námi do školy.

Výukové programy na DDM ve Veselí nad Moravou

V úterý (27. 2.) prožili žáci náročný, ale příjemný den. V rámci něj stihli 3 výukové programy, ze kterých si odnesli nejenom výrobky a odměny, ale i spoustu nových informací, inspirací a zážitků.

Speciální den- Pyžamový den

…a všichni do pyžama. Tak to byla zase jedna super výzva z našich Speciálních dnů. I v pyžamu jsme se naučili mnoho zajímavých věcí.

Speciální den-karneval

Přesunutá lednová výzva se velmi vydařila. V karnevalových maskách se všem skvěle učilo. A co bude příští výzvou? Žáci si vylosovali „pyžamový den“.

Preventivní programy

V rámci prevence patologických jevů za námi přijela Zuzka a Nikča z KROK, z. ú. Kyjov. Pro žáky 1. a 2. ročníku byl připraven preventivní program „Jsem kamarád“ a pro žáky 3. – 5. ročníku program „Život on- line“.