Andělské vystoupení

Na Mikulášské besídce, kterou pořádalo SRPD, žáci vystoupili s opravdu andělským programem.