Výchovný koncert

V rámci hudební výchovy jsme se zúčastnili výchovného koncertu žáků Základní umělecké školy L. Ligase.