Přednáška o včelách a ukázka jarního střihu ovocných stromů

Velmi zdařilá přednáška o včelkách i ukázka jarního střihu ovocných stromů a keřů na naší školní zahradě nás všechny obohatila o nové poznatky. Děkujeme  Radku Boturovi, že si vyčlenil čas a přijel za námi do školy.