Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024- 2025

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024 – 2025 se uskuteční ve středu 10. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 v Základní škole ve Tvarožné Lhotě.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti s řádným odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Vezměte s sebou vyplněný formulář žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní lístek, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. Zastupuje- li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí být doloženo oprávnění dítě zastupovat.

V případě žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce doloží žádost o odklad, doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a doporučení od dětského lékaře nebo klinického psychologa.